Meme Biyopsi

Vakum
Biyopsi

Cut Biyopsi
(Kesici İğne Biyopsisi)

İİAB
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

USG
Rehberliğinde

Tomosentez
Rehberliğinde

MR
Rehberliğinde

Vakum Biyopsi

Vakum biyopsi memede tanımlanan şüpheli radyolojik bulguların histopatolojik tanısı için kullanılan en gelişmiş ve en çok doku örneği alan biyopsi tekniğidir.

Cut biyopsi (kesici iğne) biyopsilerine göre daha kalın, ve bir girişte çok sayıda doku alınmasına olanak sağlayan, iğne arkasında bulunan vakum sistemleri ile dokunun vakum ile iğne içine çekilerek daha çok doku örneklemesine olarak sağlayan biyopsi teknolojisinin genel adıdır. Biyopsi esnasında uygulanan vakum ile doku iğnenin içine doğru çekilmekte ve daha fazla doku temin edilmektedir. 

Tüm görüntüleme yöntemleri rehberliğinde kullanmak mümkündür. Ancak diğer iğne sistemlerine göre daha pahalı olması nedeniyle , cut biyopsinin kullanılamadığı durumlarda kullanılmaktadır.

Sıklıkla memede tanımlanan mikrokalsifikasyonların tomosentez rehberliğinde örneklenmesinde veya sadece MR da görüntülenen şüpheli lezyonların MR rehberliğinde örneklenmesinde kullanılmaktadır.

Vakum biyopsi sistemleri  sonografi rehberliğinde memede tanımlanan iyi huylu tümörlerin (fibroadenomların) tedavi amaçlı çıkarılmasında da kullanılmaktadır.