Meme Biyopsi

Vakum
Biyopsi

Cut Biyopsi
(Kesici İğne Biyopsisi)

İİAB
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

USG
Rehberliğinde

Tomosentez
Rehberliğinde

MR
Rehberliğinde

Meme Biyopsi Nedir?

Meme biyopsisi kesin tanı gerektiği durumlarda memenin şüpheli kısmından bir parça doku örneği alınıp, bu örneğin mikroskobik yöntemlerle patologlar tarafından incelenmesidir.

Mamografi, ultrasonografi veya manyetik rezonans ile tetkikte memede şüpheli bir alan tespit edildiğinde, bu şüpheli bölgenin ne tür hücrelerden oluştuğu, kanser hücreleri içerip içermediğini anlamak için yapılır. Biyopsi sonucunun iyi huylu olması durumunda cerrahi girişimlere gerek kalmamaktadır. Meme kozmetik bir organdır iyi huylu bulgular için yapılacak cerrahiler meme kozmetiğene zarar verebilmekte ve gereksiz narkoz alınmasına sebeb olmaktadır.

Memede çeşitli görüntüleme yöntemleri ile tanımlanan şüpqheli alan için cerrahi operasyon yapıp yapmamaya, Yapılacak operasyonun cinsine ve yaygınlığına karar vermek için biyopsi yapılır. 

Meme biyopsisi görüntüleme yöntemlerinin bir tanesinin rehberliğinde çeşitli iğnelerle yapılmaktadır. 

Memede tanımlanan lezyonu en iyi gösteren görüntüleme yöntemi rehberlik için seçilmekte ve o şüpheli lezyondan en verimli şekilde doku alacak iğneler biyopsi işlemi için seçilmektedir.

Örneğin mikrokalsifikasyon denilen kanser belirteci olabilecek ufak kireçlenmeleri en iyi tomosentez gösterdiği için tomosentez rehberliği kullanılmakta, bu mikrokalsifikasyonlardan en iyi seçilde örnekleme yapabildiği için vakum biyopsilerle bu işlem tomosentez rehberliğinde yapılmaktadır.

Size meme biyopsinizi yapacak radyoloğun görevi sizin için en uygun rehberlik yöntemini ve iğne sistemini seçmek, sizin için en problemsiz, patolog için en verimli olacak şekilde işlemi gerçekleştirmektir.