Meme Biyopsi

Vakum
Biyopsi

Cut Biyopsi
(Kesici İğne Biyopsisi)

İİAB
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

USG
Rehberliğinde

Tomosentez
Rehberliğinde

MR
Rehberliğinde

İİAB İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

İnce iğne aspirasyon biyopsileri (İİAB) normal enjeksiyon iğneleri ile yapılan biyopsi işlemidir. Normalde enjeksiyon için kullanılmakta olan iğne lezyon içine yerleştirilmekte ve aspirasyon uygulanarak bir miktar hücrenin iğne ve enjektör içine çekilmesi sağlanmaktadır. 

Vakum biyopsi ve cut biyopsi iğnelerine göre daha az örnek alınabilmektedir. Sadece hücre alınabildiği için hücrelerin dokudaki dizilimi hakkında net bir kanaat edinilememektedir.

Sıklıkla sonografi rehberliğinde koltuk altındaki lenf nodlarının içinde kanserli hücre var mı yok mu bakmak için kullanılmaktadır.

Birde kistik (içi sıvı dolu) olan kitlelerin boşaltılması ve içeriğinin gereğinde sitolojik tetkike (mikroskopik hücresel incelemeye) gönderilmesinde kullanılmaktadır.